VINBÄR & KRUSBÄR

Vinbärsgallkvalster Cecidophyopsis ribis
Symptom: Knopparna på svarta vinbärsbuskar sväller upp och blir runda. En enda knopp kan innehålla tusentals, mikroskopiskt små, kvalster. Angripna knoppar klarar inte av att bilda blad eller blommor. Knopparna dör och kvalstren kan även föra med sig en virussjukdom som gör så att buskarna blir sterila.
Åtgärder: Att endast ta bort och bränna angripna delar hjälper inte. Hela buskarna bör grävas bort och brännas på hösten för att man helt ska bli av med sjukdomen. Tar man bort buskarna på hösten går det att plantera nya buskar på samma plats redan nästa år utan att de blir smittade.

Bild: http://www.dgsgardening.btinternet.co.uk/bigbud.htm

Bladlöss
Det finns flera olika sorters bladlöss som kan angripa vinbär, t ex:
Vinbärsbladlusen Cryptomyzus ribis
Symptom: Ger upphov till rödaktiga bucklor på röda vinbär, krusbär och vita vinbär. Kan också angripa svarta vinbär, men i så fall blir bucklorna gulgröna.
Mjölktistelbladlusen Hyperomyzus lactucae
Symptom: Finns främst på svarta vinbär. Angreppet sker i toppen av ett skott och börjar med att bladkanterna böjer sig inåt och får gulaktiga nerver. Eftersom bladlössen förökar sig väldigt snabbt brukar det inte dröja länge förrän hela bladundersidorna är täckta av djur vilket leder till att skotten blir hämmade och missbildade. 
Svartavinbärsbladlusen Aphis schneideri
Symptom: Drabbar främst svarta vinbär. Angriper toppen på skotten som då blir kraftigt missbildade. Bladskaften böjer sig nedåt vilker gör så att bladen hamnar tätt emot skotten.
Sallatsbladlusen Nasonovia ribis-nigri
Symptom: Även denna bladlus drabbar främst svarta vinbär och gör så att bladen på toppskotten blirr lite välvda och ibland inrullade. De kan också bli buckliga.
Åtgärder: Ta bort angripna blad (men inte skott!). Kläm ihjäl de bladlöss du får syn på. Går även att behandla busken med mineral- eller paraffinolja vid bladsprickningen.

Blad angripen av vinbärsbladlus, Cryptomyzus ribis
Bild:
http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000LrWRmWZ4cyM

Krusbärsmott Zophodia convolutella
Symptom: Enstaka bär på vinbärs- och krusbärsbuskarna brådmognar. Efter ett tag händer samma sak med ännu fler bär och sedan vävs bären samman med en vävnad som liknar spindelnät. Krusbärsmottets larver äter av bärens frön och fruktkött vilket leder till att bären skrumpnar ihop och dör. Larverna är gulgröna med ett svart huvud. De äter under drygt 4v och blir som fullvuxna ca 2cm långa. När de växt färdigt kryper de ner i marken och förpuppar sig.
Åtgärder: Ta bort brådmogna bär och bär som har hål i skalet. Då angreppet spridit sig och blivit alltför stort kan man också täcka marken under buskarna med svart marktäckningsduk för att förhindra att de tar sig ner i marken och förpuppar sig.  Väven är också bra eftersom den hjälper till att hålla ogräset borta.

Bild: http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6zopcon.htm'

Krusbärsstekel Nematus ribesii
Symptom: Drabbar krusbär, vita vinbär och röda vinbär och kan i värsta fall leda till att en buske blir helt kaläten. Det är krusbärsstekelns larver som först börjar smaska i sig av de blad som sitter lågt och inne i busken, de sprider sig sedan till de yttre grenarna. De äldre larverna äter från bladkanten och inåt medans de yngre äter runda hål på bladen. Larverna har svart huvud med grön kropp. På kroppen sitter svarta, borstbärande vårtor. De blir som fullvuxna ca 2cm långa och de äldre larverna får även gul färg på de första och de sista kroppslederna. Larverna förpuppar sig i maren, där de även övervintrar. Då knoppsprickningen är över kommer steklarna fram och lägger ägg på nerverna som finns på bladens undersidor. 2-3 generationer krusbärssteklar kan uppträda under ett år och buskarna kan därför vara kalätna under stor del av sommaren om man har otur.
Åtgärder: Om du hittar blad med små, runda hål efter bladsprickningen bör dessa tas bort direkt. Lägg marktäckningsduk under busken så inte larverna tar sig ner i marken. Kläm ihjäl alla larver du får syn på.

Bild: http://www.dgsgardening.btinternet.co.uk/goosesawfly.htm

Mjöldagg
Orsakas av svampen Sphaerotheca mors-uvae.
Symptom: Drabbar vinbär, krusbär och måbär. En vit, mjölig beläggning bildas på skottspetsar, unga blad och bär. Beläggningen övergår senare till en brun "filt". På röda vinbär och krusbär syns angreppen mest genom att bären blir missfärgade, men på svarta vinbär är det de yngre bladen som skadas mest av angreppen. De blir då förvridna, brunsvarta och faller av. 
Åtgärder: Om man har en gammal buske som ofta drabbas av mjöldagg är det bäst att göra sig av med den och i stället plantera en mer motståndskraftig buske på platsen.  Beskär buskarna varje år för att få en bra balans mellan nya skott och fruktbärande skott. Ta bort ca 25% av de gamla skotten.   

Bild: http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id11866/

Filtrost
Orsakas av svampen Cronartium ribicola.
Symptom: Drabbar främst svarta vinbär. Angreppen visar sig genom att det på eftersommaren-hösten bildas en gul- eller orangefärgad, filtaktig beläggning på undersidan av bladen. Beläggningen övergår sedan i brunt. Bladen torkar och faller av. Svampen gynnas bäst vid fuktiga förhållanden.
Åtgärder: Ta bort angripna blad. Beskär buskarna regelbundet så de är luftiga, vilket gör att de torkar upp snabbt efter regn.

Bild: http://garden.uhliste.cz/gooseberries-and-currants-the-diseases-in-gooseberries-and-currants.a54.html

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0