ÄPPLE

Det finns flera olika skadegörare som kan angripa äppleträden. Fruktträdskräfta brukar orsaka de svåraste skadorna på träden och rönnbärsmalen på frukterna. Exempel på olika sjukdomar och skadedjur som angriper äppleträden;

Olika sorters bladlöss, t ex:
Grön äpplebladlus Aphis pomi
Symptom: Bladen i toppen av skotten rullar ihop sig. Skotten kan bli missbildade och tillväxten av trädet hämmas. Främst unga träd som angrips.
Röd äpplebladlus Dysaphis plantaginea 
Symptom: Små och buckliga kart som mer liknar nypon än äpplen. Förvridna årsskott får försämrad tillväxt.
Äpple-hundkexbladlus Dysaphis anthrisci
Symptom: Röda eller gulfärgade bucklor bildas på bladen, men inga bladlusäpplen.

Åtgärder: Vid starka angrepp av grön eller röd äpplebladlus bör man på våren nästa år behandla med växtvårdsmedel, som t ex såpvatten.

Små buckliga kart som bildas p.g.a. angrepp av den röda äpplebladlusen.
Bild: http://www.agraria.org/entomologia-agraria/afide-grigio-del-melo.htm

Rönnbärsmal Argyrestia conjugella
Symptom: Små, torra insjunkna fläckar bildas på skalet. Det är ingångshålet för rönnbärsmalens larver. Fruktsaft börjar efter ett tag sippra ut från hålet och när den torkar bildes en vit hinna över fläckarna. Rönnbärsmalen använder helst rönnbären som värdväxt, men år som det är dålig tillgång på rönnbär använder de i stället äppleträdens frukter som värdväxt för larverna.
Åtgärder: Det är svårt att undvika angrepp av rönnbärsmal, men det finns en del metoder man kan använda för att åtminstone försöka minska skadorna. Man kan t ex sätta upp feromonfällor som hanarna lockas till, täcka mindre träd med fiberduk efter pollinering och fram till juli eller försöka skrämma bort de äggläggande honorna genom att varje dag spruta träden med högtryckstvätt. 

Bild: http://www.fobo.se/nyheter/fragor-svar/index.shtml

Fruktträdskräfta, lövträdskräfta
Orsakas av svampen Nectria galligena.
Symptom: Insjunkna, mörkfärgade, skrovliga partier bildas i barken på fruktträd, främst äpple. För det mesta utgår skadan från en gren som dött p.g.a frost. I äldre kräftsår bildas svulstiga kanter runt såret. För att svampen ska kunna angripa trädet krävs det att det finns sår, sporer och fuktighet.
Åtgärder: Se till att träden inte växer för länge på hösten genom att dla dem på en väldränerad plats och genomsläpplig jord. Undvik faktorer som bidrar till kraftigare tillväxt, t ex överdriven kvävegödsling (gräsklipp mm) och kraftig beskärning på våren. 
 
Bild: http://gardener.blogg.se/2010/january/frukttradskraftalovtradskrafta.html

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0