Renässansen (1500- talet till ca 1650-talet)

Under renässansens tid gick kunskapsutvecklingen framåt med väldig fart. Detta var på Gustav Vasas tid, och både han själv och även hans söner, särskilt Erik XIV intresserade sig mycket för trädgårdsodlingen. Det var han som lät bygga Sveriges (och kanske även världens) första växthus.

De flesta idéerna under renässansen kom från Italien. Ordet renässans betyder på pånyttfödelse och det var under denna ”pånyttfödelse” som man åter tog upp antikens idéer och formspråk. Man började strukturera upp trädgårdarna i terrasser och man använde vattnet som ett arkitektoniskt element i trädgården. Nu ritade man även symmetriska ornament? med låga växter i något som kom att kallas parterr.

Italien, renässanskulturens vagga  
Under renässansen bodde de flesta italienare i städer vilket gjorde att många skaffade sig en villa på landet för att få lite omväxling och miljöombyte. På landet brukade man bygga muromgivna trädgårdar för lustvandring, och detta medförde att en hel rad med trädgårdar uppstod, särskilt i området kring Florens.

På denna tid började även arkitekter att projektera och rita hus och trädgård samtidigt så att de två delarna blev en helhet. Två mycket kända anläggningar som byggdes på detta sätt är ”Villa d`Este” och ”Villa Lante”.

Villa d`Este
byggdes vid Tivoli, i mitten av 1500-talet av en arkitekt som hette Ligorio. Själva byggnaden ligger högst upp, med regelbundna terrasser nedanför, och längst ner finns parterren. I trädgården har man försökt att införa elementet vatten på så många sätt som möjligt, bl.a. genom fontäner, kaskader och springvatten. På grund av att det finns så många olika höjdnivåer i trädgården har man kunnat införa en s.k. stiliserad bergbäck där man låter vattnet falla utför sluttningarna.

Villa Lante
som ligger i Bagnaia utanför Viterbo, ritades av en arkitekt vid namn Vignola och uppfördes i senare delen av 1500-talet. Denna anläggning är placerad i en bergssluttning och är helt regelbunden. Anläggningen har en längdaxel i mitten och huset har blivit symmetriskt delat. I nedre delen av anläggningen finns en kvadratisk parterr med vatten.


Bild: www.hem.passagen.se

Under tiden då drottning Kristina regerade (1632-1654) gick utvecklingen framåt med väldig fart, och alltfler av landets rika herremän lät anlägga stora trädgårdar vid sina slott. Den franske trädgårdsmästare André Mollet vid Kristinas slott, gav på denna tid anvisningar om vad de svenska slottsträdgårdarna skulle ha för utseende. Enligt honom skulle trädgården ha goda proportioner och ett långt perspektiv. Långa avenyer skulle finnas och dessa skulle innehålla dubbla eller tredubbla rader av träd. Man skulle även ha en kvadratisk parterr med korsgångar i trädgården.

 


Antiken(ca 3500 f.kr till ca 1000 e.kr)

Under antiken var de stora floderna, t ex Eufrat, Tigris, Nilen, Ganges och Gulafloden viktiga förutsättningar för de olika kulturernas utveckling. Floderna gav mat, var vägar för handel och idébyten och blev en viktig grund för trädgårdarnas utveckling.


När floderna svämmade över blev jorden i de närliggande slättländerna fuktiga och fick även i sig näringsrika sediment från vattnet. Efterhand lärde sig människan att hantera vattnets framfart genom att gräva kanaler och bygga akvedukter.


De äldsta bevarade trädgårdsplanerna man hittat är ca 3 500 år gamla, men beskrivningar och dikter från ännu längre tillbaks i tiden vittnar om att det kan ha funnits trädgårdar ännu tidigare. Det ska t ex ha funnits trädgårdar i faraonernas Egypten och i Persien långt innan vår tideräkning började. Den allra äldsta bevarade trädgårdskulturen finns i Kina.


Mellanöstern har varit ett väldigt viktigt område för trädgårdskonstens utveckling.


Egypten
Man har i egyptiskt gravmåleri funnit trädgårdsplaner från ca 1500 år f.Kr. På denna tid försedde Nilen trädgårdarna, som låg i i huvudstaden Memfis (i närheten av dagens Kairo), med vatten.

 
Fenicien
I Fenicien hade man en Adonis-kult. Adonis var en gud som representerade ungdomlig, manlig dynamik, växtkraft och blomning och även vissnande och död. Denna gud firades varje år av de feniciska kvinnorna som ställde till med blomsterfester för att hylla den manliga skaparkraften. Idag vet man att de kvinnor som ställde till med blomsterfesterna måste ha varit kunniga inom växtkunskap och odling samt även ha haft ett väl utvecklat estetiskt sinne, för att kunna göra de blomsterarrangemang som fanns på blomningsfesterna.


Babylon (i närheten av dagens Bagdad i Irak)
Runt år 600 f.kr lät kungen i Babylonien, Kung Nebukardnessar, anlägga ”de hängande trädgårdarna” åt sin älskade, drottningen Semiramis. ”De hängande trädgårdarna”, som sägs ha varit en av världens sju underverk, bestod av trädgårdar i olika våningar som bars upp av pelare och valv och var sinnrika vattenanläggningar. Dessa trädgårdar nyttjades på flera sätt, förutom att de gav frukt, blommor och grönsaker gav de även skön svalka, skugga och blev en härlig plats för avkoppling och vila. Redan på den här tiden var man medveten om vilka värden resurserna jord, näring och vatten hade och man försökte att återanvända dem och nyttja dem så mycket man kunde.Grekland (ca 500 år f.kr)
I Grekland började man tidigt att använda växter som doftade och där fanns även springbrunnar och skulpturer. Myrten, lager, violer, liljor, mynta och buxbom var vanliga växter under denna tid. Homeros, som var en stor diktare på denna tid, har skrivit Illiaden och Odyssén och på ett ställe beskriver han nymfen Kalypsos trädgård.

 
Romerska riket (Från ca 300 år f.kr till ca 300 år e.kr)
Romarna tog över den grekiska trädgårdskonsten och började forma träd och buskar till olika figurer. Gården runtom det romerska enfamiljshuset kallades atrium och dessa atrier var utrustade med nyttoväxter och blommor, planterade i stora behållare, t ex urnor, vaser, amforor och skålar. Altaner, takterrasser och balkonger var även de utrustade på samma sätt.


Runt Kristi födelse levde två kejsare, först Augustus och sedan Tiberius. Dessa kejsare hade sitt sommarresidens på ön Capri och än idag finns den ena kejsarens, Augustus, trädgård bevarad där. Det är en praktfull anläggning som har kvar sina ursprungliga slingrande gångar och samma vackra utsikt som förr, men växterna har dock blivit utbytta mot yngre varianter. Några exempel på växter som finns i trädgården är; pinjer, cypresser, palmer och olika slags blommor. Båda kejsarna hade sinne för att bygga storslagna anläggningar och ville gärna omge sig med vackra trädgårdar. Tiberius hade även han smyckat sina terrasser och altaner vid sin ”Villa Jovis” med vackra skulpturer och växter.

 
Bysantiska riket (ca 400 e.kr)
Under denna tid kollapsade det Väst- romerska riket och de Öst- romerska provinserna genomgick en förvandling och bildade det Bysantiska riket som fick Bysan (Konstantinopel, nuvarande Istanbul)som huvudstad. I det bysantiska riket var bokmåleri en specialitet och i gamla böcker från 1000- och 1200-talet kan man hitta vackra målningar på grönskande terrasser med magnifika utsikter.


December

Nu är det dags att:

o Göra en fin krans till ytterdörren! Material man kan använda; mossa, kottar, gran-, tall- och enris, fina band att binda runt eller göra rosetter av, torkade apelsin- eller citronskivor.

o Göra en fin julgrupp med t ex hyacinter, amaryllis, mossa, lingonris mm.

o Sköta om pelargonerna och de andra växterna man tagit in för övervintring.

o Duscha gröna krukväxter regelbundet. Bra eftersom det tar bort ev. ohyra samt damm och ”fräschar” upp växterna.

o Vattna nyinköpta julblommor sparsamt så de håller sig till jul.

o Trampa till snön kring träd och buskar för att förhindra sorkskador.

o Planera nästa års rabatter! Är det något man vill förändra i trädgården, göra nya rabatter, anlägga ett trädgårdsland mm, är det här en bra tid för att börja planera och skissa upp lite idéer.

o Skaka av snö från buskar så att inte grenarna knäcks av tyngden.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


Oktober

I oktober kan man:

o Plantera fina utplanteringsväxter i krukor och ställa vid entrén till huset/lägenheten. Exempel på sådana växter är alunrot, cyklamen, kärleksört, penningblad och silvergirland.

o Börja göra iordning inför vintern genom att ta in pelargoner, fuchsior och andra frostkänsliga växter som man vill övervintra inomhus.

o Plantera vårlökar! Dags att plantera om man inte gjort det tidigare. Har man problem med rådjur i trädgården finns det många växter som inte rådjuren gillar så mycket, t ex snödroppe, påsk- och pingstlilja, kejsarkrona, vintergäck och kungsängslilja.

o Vattna rhododendron och andra vintergröna växter ordentligt.

o Bekämpa mossa i gräsmattan.

o Passa på att kupa jorden kring rosorna så att de skyddas från frosten när vintern närmar sig. Går även att lägga över granris eller löv som skydd.

o Rengöra växthuset noga så det är iordning till våren när nästa odlingssäsong börjar.

o Skörda vinterfrukt när den blir mogen.

o Dela eller flytta perenner.

o Låta gräset få vara lite längre vid de sista klippningarna. Är gräset lite längre så övervintrar det bättre än om det är kortklippt.

o Beskära ”stenfruktsträd” (t ex plommon och körsbär) efter att man skördat de mogna frukterna.

 


Augusti

Under augusti månad kan man:

o Beskära olika sorters träd, t ex fruktträd och träd som riskerar att ”blöda”(sava) om man beskär dem på våren. Exempel på sådana ”blödarträd” är lönn och björk.

o Samla in frön från de ganska tidigblommande blommorna i trädgården. Efter att man samlat in fröna är det bra att lägga upp dem på ett fat eller liknande så de torkar ordentligt, sedan kan man enkelt göra egna påsar av papper och lägga dem i.

o Luckra jorden i köksland och rabatter.

o Toppa tomater och gurkor så de kan lägga kraft på att få de frukter som finns att mogna i stället för att bilda massa nya som kanske inte hinner mogna innan sommarens slut.

o Samla upp gräsklipp efter gräsklippningen och ha ut i köksland och rabatter. Detta ger bra näring till växterna, skyddar jorden från att torka ut och kan även vara till hjälp för att hålla ogräset borta.

o Skörda löken. Löken är mogen när man ser att bladen börjar vika sig.

o Fortsätta gödsla i växthuset.

o Försöka vattna mycket om det är varmt så att växterna inte torkar ut. Det bästa är att vattna på morgonen eller kvällen, annars är det lätt att vattnet dunstar bort av solens värme.

o Gallra bland äppelkarten så att de får plats att utvecklas och bli så stora som möjligt.

 


Moriska kulturen 700-1300 talet

Här kommer ett första inlägg om trädgårdens historia:

Det var när mohamedanerna erövrade den Pyreneiska halvön, nuvarande Spanien, där de kallades Morer som den Moriska kulturen startade. Så nu hade alltså trädgårdskonsten kommit även västerut.

Under den moriska tiden ville man att trädgårdarna skulle ha mycket grönska och vatten och om man vill se hur en sådan trädgård ser ut kan man besöka Alhambra eller Generalife som ligger i södra Spanien, Granada.

Jag kan berätta lite om både Alhambra och Generalife. Men jag börjar med Alhambra. Alhambra, som betyder ”den röda” är ett kungapalats. Palatset är av röd sten och ligger på en klippa i utkanten av Granada och det fullbordades på 1300 talet. Byggnaderna är grupperade runt olika trädgårdar och de mest berömda trädgårdarna är Myrtengården och lejongården. I anslutning till audiensavdelningen ligger Myrtengården med en myrtenomvuxen bassäng. Lejongården var centrum för haremsavdelningen, där det i mitten finns en fontän som bärs upp av 12 marmorlejon. Det går vattenrännor mellan vattenkaret och byggnaderna rut om.

Generalife, som betyder ”trädgård på höjden” är ett sommar- lustslott beläget högre upp på klippan och har det finaste trädgårdsrummet med vattenkanal i mitten omgiven av cypresser, iris, rosor och pelargonior.


Mars

Våren är här och det finns en del att göra i din trädgård:

* Börja med att ta bort vinterskyddet från växterna, om det inte fortfarande är frost dvs.
* Du kan nu börja plantera.
* Gödsla din gräsmatta och om det finns kala fläckar kan du så.
* har du krukväxter kan du plantera om dem i ny kruka.
* Vill du dela dina perenner är mars en bra månad att göra det i.
* Rosor, lavendel, sent blommande buskar och murgröna ska beskäras nu.
* Det är inte bara gräsmattan som behöver gödslas utan även dina rabatter och rosor.
* Plantera dina sommarblommande lökar.


Bilder

Här är några bilder som vi skulle kunna använda i våran almanacka:


Januari

När det är januari och fullt med snö ute kan man tro att det inte finns något att göra i trädgården men det du kan göra är att:

*
se till att hålen i krukorna är fria, det gör så att inte krukorna spricker av frosten.
* När det inte är minusgrader kan du passa på att ta bort döda grenar från träden.
* Täck över buskar och fleråriga växter som är frostkänsliga.
* Om du lagrar altanväxter, kontrollera då att de inte är uttorkade och vattna dem med måtta.
* Har du tänkt skaffa en ny trädgård kan det vara hög tid att börja planera.


juli


juni


maj


april


Juni

Nu när vi är mitt i sommaren växer det så det knakar i trädgården och då finns det såklart mängder med saker som man kan göra för att växterna ska må så bra som möjligt: 

o Gallra i kökslandet. Blir det för trångt mellan plantorna kan inte växterna utvecklas ordentligt.

o Vattna och gödsla i rabatter och köksland.

o Fortsätt hålla utkik efter skadedjur och ohyra som gärna smaskar i sig av blommor och grönsaker. Besvärliga skadedjur kan vara t ex liljebaggar, mördarsniglar, bladlöss och larver.

o Ta bort utblommade blommor på exempelvis pelargon och fuchsia för att förlänga blomningssäsongen.

o Kupa potatisen.

o Så ettåriga blommor på friland.

o Så en ny omgång rädisor, sallad och spenat.

o Stötta upp perenner som blivit långa och lite ”gängliga”:

o Plantera ut förgroddade växter i jorden.

o Skörda och föryngra kryddväxterna.


April

I och med att våren nu har kommit finns det masssor av saker att göra i trädgården, t ex:

o Förgro potatis om man inte redan börjat göra det. Potatisen ska förgro ca 3-4 veckor innan det är dags för utplantering.

o Börja så grönsaker och blommor om det är tillräckligt varmt och torrt i jorden. Man bör dock vara försiktig, för sår man för tidigt finns det risk för att fröna ruttnar i stället för att gro.

o Flytta ut en del förgrodda växter om frostrisken är över.

o Luckra och rensa i rabatter och köksland. Det bästa är om man börjar med ogräsrensningen så tidigt man kan, så hinner rötterna inte etablera sig så mycket, vilket gör att ogräsrensningen blir mycket lindrigare länge fram på våren/sommaren. 

o Hålla utkik efter skadedjur och ohyra.

o Börja på en ny komposthög. Bra att lägga luftigt material i botten, t ex smala grenar från träd eller buskar. Varva sedan med olika lager med t ex gammal kompostjord, gödsel, löv mm. OBS: blanda ej i rotogräs i komposten, då finns det risk att det ogräset tar över hela komposten.

o Beskära rosorna! Rosorna klipper man ovanför ett utåtriktat skott och snittet lägger man snett så att regnvattnet lätt kan rinna av. Avklippta grenar kan man använda som sticklingar för att få nya rosor.

o Gödsla gräsmattan.

o Köpa hem nya buskar och perenner till trädgården.

o Städa i växthuset och sedan börja placera ut växter man förgrott inomhus i växthuset under dagen. När frostrisken är över kan man även ha växterna ute på natten.

o Bygga en fågelholk om man har lite tid över.


Februari

Den här månaden är en bra tid för att:

o Börja så vissa fröer inomhus, t ex långsamma annueller (ettåringar), tomat, chili, paprika, pelargon, rosmarin, flitiga lisa och fuchsia.

o Börja beskära äppelträden, om man inte gjort det under JAS-perioden (juli, augusti, september).

o Beställa sommarblommande lökar och knölar.

o Väcka övervintrade växter genom att ställa fram dem och vattna dem lite försiktigt.

o Börja driva upp dahlior inomhus. Plantera knölarna i ganska stora krukor med jord och vattna igenom jorden rejält. När man sedan ser att knölarna börjat gro ställer man dem svalt. När det inte längre är risk för frost ute kan man börja ställa ut krukorna. Till att börja med kan man ställa ut dem några timmar om dagen för att vänja dem, och efter ett tag kan man plantera ut dem, t ex i rabatten.

o Kalka gräsmattan.

o Föryngringsbeskära/ gallra stora buskar.

o Ta en tur i trädgården och se till att inte buskarnas grenar, t ex rhododendron, tuja mm, tyngs ner av snö. Om så är fallet kan det vara bra att skaka av snön så att inte grenarna knäcks av tyngden.

o Ta in kvistar från t ex forsythia, ginst, äpple och kastanj och sätta i en vas med vattnet så grönskar de snart, vilket ger en härlig känsla av att våren är på väg!

o Beskära klematisen om den blivit lite risig och förvuxen.

o Kolla igenom dina trädgårdsredskap, slipa eggar, smörj sekatörer, häcksaxar och skottkärrans hjul och kolla över gräsklipparens knivar ifall även de behöver slipas.


Bild


RSS 2.0